Definitioner

Foreningen Nordic Link er en nordisk forening af virksomheder, organisationer og personer, der på et kommercielt og transportfagligt grundlag arbejder på at styrke forståelsen for og udviklingen af Nordic Link – Transportkorridoren mellem Norden og Kontinentet via Jylland.

Fra 1. Januar 2019 er Foreningen Nordic Link ændret fra at være medlemsbaseret med årlig betaling af medlemskontingent til aktivitetsbaseret på Nordic Link relevante aktiviteter, hvor Nordic Link aktører (med-)financierer og arbejder med udvikling og iværksættelse af værdiskabende transport – og logistikløsninger via Nordic Link Korridoren.

 "Nordic Maritime Link" er Maritime (færge)-forbindelser mellem (Nord)jylland og

Sydnorge/Vestsverige og omfatter i 2018 følgende:

 •  Færger mellem Frederikshavn og Göteborg
 •  Færger mellem Frederikshavn og Oslo
 •  Færger mellem Hirtshals og Larvik
 •  Færger mellem Hirtshals og Langesund
 •  Færger mellem Hirtshals og Kristiansand
 •  Færger mellem Hirtshals og Stavanger/Bergen

"Nordic Road Link:"

 •  Motorvej mellem Nordtyskland og Hirtshals/Frederikshavn
 •  Veje mellem Bergen/Stavanger/Kristiansand/Langesund/Larvik og Oslo
 •  Motorvejsforbindelser til Göteborg Havn

"Nordic Rail Link:"

 •  Jernbanen mellem Nordtyskland og Hirtshals/Frederikshavn
 •  Jernbanen mellem Stavanger, Kristiansand, Langesund, Larvik og Oslo
 •  Jernbaneforbindelser til Göteborg Havn

"Nordic Link Ports" omfatter havne med regelmæssige maritime/færgeforbindelser i Nordic Link Korridoren:

 •  I Danmark: Hirtshals Havn, Frederikshavn Havn og Aalborg Havn
 •  I Norge: Bergen Havn, Stavanger Havn, Kristiansand Havn, Grenland Havn, Larvik Havn og Oslo Havn
 •  I Sverige: Göteborg Havn

"Transport- og Logistikservices" i Nordic Link omfatter (især) transport- og logistikvirksomheder, placeret direkte på Nordic Link Korridoren, som enkeltvis eller i integreret samarbejde (i Transportcentre), skaber effektive og bæredygtige transport-

og logistikløsninger.

"Nordic Link Infrastruktur:"

 •  Veje, jernbaner, transportcentre, kombiterminaler, havne, færger og IT-infrastruktur i Nordic Link Korridoren.

Nordic Link Aktiviteter kan ses i lyset af tre hovedfunktioner:

 •  Nordic Link som effektiv transportkorridor
 •  Nordic Link som økonomisk korridor
 •  Nordic Link som grøn korridor

Vær opmærksom på, at ”Nordic Link” er registeret og varemærkebeskyttet og derfor alene må bruges i korrekte Nordic Link sammenhænge – og i øvrigt efter nærmere aftale.

 

Adresse

Foreningen Nordic Link

Vestre Havnepromenade 5, 4. sal

Postboks 1111

DK-9000 Aalborg

Danmark

​Kontaktinformation

​Tlf:   +45 99 30 00 10

Fax: +45 99 30 00 09

E-mail: nordiclink@ntu.eu

CVR-nr: 18 36 69 08

Hjemmeside: www.nordiclink.net