Dokumenter

Dokumentdatabase for juridiske gældende Europæiske kort over transport korridorer mm, 27.02.2017

Nedenfor præsenteres dokumenter, som har betydning for Nordic Link Korridoren:

​ 

"Udvikling, Status og Perspektiver for Nordic Link, November 2018"

HER kan du finde et dokument med informationer om grundlag, udvikling og definition samt væsentlige nye perspektiver for Nordic Link.

Nasjonal transportplan 2018-2029

Her kan du finde Nasjonal transportplan 2018-2029


 ​


​​


Godsbanestrategi ​for Jernbanen

Her kan du finde Jernbaneverkets nye strategi for gods


Kommunikation vedr. udviklingen af multimodal godstransport i Nordic Link

Her kan du finde Nordic Links ​Kommunikation vedr. udviklingen af multimodal godstransport i Nordic Link Korridoren

Dokumentationsmateriale

Her kan du finde Nordic Links dokumentationsmateriale, som dokumenterer udviklingen af og perspektiverne for multimodal godstransport i Nordic Link Korridoren Varemærkeregistrering af Nordic Link

Her kan du finde den officielle varemærkeregistrering af Nordic Link.


Definition af Nordic Link

Her kan du finde den officielle definition af Nordic Link, inkl. kort over den fastlagte korridor. ​TENT- retningslinjer

Her kan du finde den officielle tekst med TEN-T-retningslinjerne 2013 på:

Du kan også find dem i den officielle EU-hjemmeside:​

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:348:SOM:EN:HTML


Connecting Europe Facility (CEF)​

Her kan du finde det officielle dokument om Connecting European Facility(CEF) 2013 på:​​​

​​Du kan også find dem i den officielle EU-hjemmeside:​

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:348:SOM:EN:HTML

Norsk National Transportplan

​Her du kan finde tekst om Nordic Link Korridoren i Norge. Se side 12-25  i teksten.


​​
Svensk National Transportplan

​Her du kan finde tekst om Nordic Link Korridoren i Västra Götalands Län

 i Sverige. Se link om y Svensk National Transportplan 2014 til 2025 her.
Norsk havnestrategi

Her kan du finde den norske havnestrategi der er offentliggjort den 21. januar 2015​ af den norske regering

NTP Godsanalyse

​Her kan du finde den norske Hovedrapporten fra den norske NTP Godsanalyse offentliggjort d. 4. september 2015.

Desuden kan du også få adgang til de enkelte delrapporter her:

- Delrapport 1

- Delrapport 2

- Delrapport 3

Adresse

Foreningen Nordic Link

Vestre Havnepromenade 5, 4. sal

Postboks 1111

DK-9000 Aalborg

Danmark

​Kontaktinformation

​Tlf:   +45 99 30 00 10

Fax: +45 99 30 00 09

E-mail: nordiclink@ntu.eu

CVR-nr: 18 36 69 08

Hjemmeside: www.nordiclink.net