Ny norsk strategi for udviklingen af den maritime industri

Igennem en lang årerække har Norge været blandt verdens førende nationer indenfor søfart, og dette er en position som den norske regering i høj grad ønsker at værne om. Dette skyldes ikke mindste den norske geografi, som i høj grad inviterer til maritim industri, men også det faktum at den maritime industri i dag er en af Norges mest globale, innovative og fremadrettede industrier. Den maritime sektor har derfor stor indvirkning på andre industrier, og dermed er udviklingen af den maritime sektor, ifølge den norske regering, yderst værdifuld for hele det norske samfund.


Som modsvar på den lange række udfordringer som den maritime industri i dag møder, så som øget international sejlads i de norske farvande, faldende oliepriser og nødvendigheden af grøn omstilling, udgav det norske Nærings- og Fiskeridepartement i maj 2015 derfor deres nye strategidokument for området: ”Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid”. Dette dokument, som præsenterer den norske nye maritime politik, har til hovedformål at skabe en øget merværdi og bæredygtig vækst.


Strategien er baseret på at skabe effektive vilkår og rammebetingelser, som skal stimulere udviklingen og skabe en øget merværdi i den norske maritime industri. Dokumentet indeholder derfor en gennemgang af de norske myndigheders indsats og de virkemidler som er relevante for videreudviklingen og en øget merværdi i den maritime industri. Desuden indeholder dokumentet også konkretet tiltage som skal bidrage til at opnå den norske regerings ambitioner for den maritime industri.

Regeringens maritime tiltag

Ifølge Nærings- og Fiskeridepartementet er udvikling af den maritime industri dog ikke noget som kommer naturligt, men i høj grad en proces som kræver hårdt arbejde og langsigtet satsning fra alle aktører indenfor industrien. Desuden kræver udviklingen også et tæt samarbejde mellem myndigheder, forskningsinstitutioner, samt de kommercielle og industrielle aktører.


Som en del af indsatsen for at skabe en bæredygtig udvikling og øge merværdien af den maritime sektor, har den norske regering udstukket en række tiltag som de mener vil føre Norge i den ønskede retning. Disse omfatter bl.a. at:


-​Stimulere grøn vækst i den maritime industri og øge brugen af miljøteknologiske løsninger og miljøvenligt brændstof om bord på skibene.
-​Sikre en effektive og kundeorienteret søfartsadministration og et konkurrencedygtigt skibsregister, således at flere rederier kan se fordel i at sejle under norsk flag.
-​Styrke uddannelsen af personel til den maritime industri.
-​Øge indsatsen indenfor forskning, udvikling og innovation.
-​Arbejde for at skabe fælles globale rammebetingelser for industrien, åbne markederne og højne standarderne indenfor maritim sikkerhed, miljø og sociale standarder.

Desuden ønsker den norske regering bl.a. at videreføre deres hidtidige konkurrencedygtige rederiskatteordningen, styrke nettolønsordningen, styrke tilskudsordningen og bevilge yderligere midler til forskning og udvikling.


”Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid” er blevet til i samarbejde med repræsentanter fra den maritime sektor og Strategisk Råd for Maritim Udvikling (MARUT). Disse parter har bidraget til strategien med deres kendskab til sektoren og de har derfor kunne give værdifulde råd til regeringen i deres sammenfatning af deres nye maritime politik. 


For at se den nye norske maritime strategi, klik HER

Adresse

Foreningen Nordic Link

Vestre Havnepromenade 5, 4. sal

Postboks 1111

DK-9000 Aalborg

Danmark

​Kontaktinformation

​Tlf:   +45 99 30 00 10

Fax: +45 99 30 00 09

E-mail: nordiclink@ntu.eu

CVR-nr: 18 36 69 08

Hjemmeside: www.nordiclink.net