Ny norsk rapport vedr. udvikling og effektivisering af godstransportsektoren

Under udarbejdelsen af den norske Nasjonal Transportplan 2014-2023 redegjorde de norske transportdirektorater sammen med det norske luftfartsansvarlige selskab Avinor for behovet for en bred, gennemgående samfundsanalyse af godstransportsektoren.


Projektet ”Den brede samfunnsanalysen av godstransport” har sidenhen arbejdet med udarbejdelsen af en sådan analyse, med hensigt at etablere et opdateret vidensgrundlag for transportsektorens arbejde med godstransport. Målet med projektet har været at bidrage til en mere sikker, mere miljøvenlig og en effektiviseret samfundsøkonomisk godstransportsektor.


Fredag d. 4. september 2015, kunne Semferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen således præsenteret den endelige slutrapport for projektet. I denne rapport fremgår det, at godstransportsektoren skal ses som et bindeled i produktionsnetværket, således at en effektivisering af godstransportsektoren vil være af stor betydning for at sikre vækst i den norske industri.


Rapporten består af en hovedrapport, samt tre delrapporter. Delrapport 1 omhandler kortlægning og problemforståelse, delrapport 2 fokuserer særligt på offentlige terminaler, struktur, ejerskab, finansiering og drift, mens delrapport 3 omhandler virkemidler og effekter.

Rapportens resultater vil fremadrettet indgå som en del af transportdirektoraternes og Avinors arbejde med en ny godsstrategi til den Nasjonale Transportplan 2018-2029, ligesom de også vil blive brugt under konceptudvalgsudredningen for godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet og arbejdet i hver enkelt direktorat.

For yderlige information, kan hovedrapporten hentes HER, delrapport 1 hentes HER, delrapport 2 hentes HER, mens delrapport 3 hentes HER

Adresse

Foreningen Nordic Link

Vestre Havnepromenade 5, 4. sal

Postboks 1111

DK-9000 Aalborg

Danmark

​Kontaktinformation

​Tlf:   +45 99 30 00 10

Fax: +45 99 30 00 09

E-mail: nordiclink@ntu.eu

CVR-nr: 18 36 69 08

Hjemmeside: www.nordiclink.net