Kristiansand Havn ønsker at styrke kombinationen af havn og jernbane

29.659 lastbiler og et total på 424.397 blev i 2014 fragtet gennem færgeterminalen i Kristiansand.


- Desuden har vi udført prognoser som viser en betydelig vækst inden for godstransporten over Kristiansand Havn både for containere og færger. Vores mål er at få en stor del af godset videre på bane, fortæller havnedirektør Halvard Aglen.


Aglen fortsætter ”satsningen må sættes højt på agendaen fremover og indsendes til den næste NTP. Havnene må samarbejde med både kommuner, fylke og de nationale myndigheder for at sikre fremgang i arbejdet. Samtidig har dette længe været en prioritet for Kristiansand Havn”.  


Politiske rammebetingelser

- Klimaudfordringen præger de politiske rammebetingelser. På internationalt niveau har EU sat et mål om at overføre 50 procent af alt godstransport fra vei til sø og bane inden 2050. Dette er nødvendigt for at nå det overordnede mål om at nedbringe udslippet fra transportsektoren. Der er også blevet fulgt op på nationalt niveau med tværpolitisk enighed om at få mere gods på sø og bane. "Nasjonal havnestrategi" som blev fremlagt i januar, ligger vægt på at udvikle havnene til intermodale knudepunkter. Det vil sige at det er havnene som knytter forskellige transportformer sammen, og koblingen mellem bane og havn en forudsætning for intermodale knudepunkter. Derudover er der fokus på investeringer i infrastruktur og transporten skal have en sammenhængende planlægning og ses i en sammenhæng, påpeger Halvard Aglen - før han fortsætter:


Fælles front

- Vi arbejder derfor aktivt gennem foreningen Nordic Link som har til formål at styrke Jyllandskorridoren som europæisk transportkorridor, og sammen med vores partnere i Nordic Link, er vi nu partnere i et projekt som skal se på potentialet for godsoverførsel i Jyllandskorridoren. Et scenario med jernbaneterminal til færgen i Kristiansand har en central plads i dette projektet.


Intermodelt knudepunkt

- Få havne, hvis der overhovedet er nogen, har bedre forudsætninger for at fungere som et intermodalt knudepunkt end Kristiansand Havn. Vi ligger strategisk godt placeret, og er et naturligt knudepunkt mellem Norge og Europa. De statslige investeringer i jernbanen til Hirtshals Havn må nu også følges op på norsk side. Vi må ikke stille os i en situation, hvor godset bliver fragtet på bane gennem Europa og videre til Kristiansand med færgen, for derefter at blive fragtet videre i Norge med lastbil, advarer havnedirektøren i Kristiansand.


Vil fragte vand på tog til søen

- Vi arbejder målbevidst for at få jernbaneterminal til færgen, men - samtidig har vi også andre projekter for mere gods på sø og bane, både på kort- og længere sigt. Det mest konkrete eksempel er ”Vatnestrøms jernbaneprosjekt”, som har til mål at flytte 4.000 trailere pr. år fra vej til bane og sø. Vi er i gang med at opgradere jernbanesporet til containerterminalen, vi og vi sigter efter at have et operativt spor i løbet af 2016. Projektet må ses i sammenhæng med et fremtidigt spor til færgeterminalen. Infrastrukturen er den samme, og vi samarbejder tæt med Jernbaneverket på begge områder, fastslår Aglen.


- På længere sigt har vi udført et studie som viser muligheden for at få jernbanetilknytning til en ny containerterminal i Kongsgård. Vegvesenet har taget udredningen til efterretning. De har placeret en trasé for Ytre Ringveg som ikke kommer i konflikt med et eventuelt jernbanespor. Vores forståelse er at en fremtidig containerterminal har behov for jernbane, understreger havnedirektør Halvard Aglen bestemt.


Og han opsummerer:


- Kristiansand Havn har et fokus på at styrke koblingen mellem sø og bane. Mere gods på sø og bane er en forudsætning for at nå målene om at reducere udslippet fra transportsektoren.

Adresse

Foreningen Nordic Link

Vestre Havnepromenade 5, 4. sal

Postboks 1111

DK-9000 Aalborg

Danmark

​Kontaktinformation

​Tlf:   +45 99 30 00 10

Fax: +45 99 30 00 09

E-mail: nordiclink@ntu.eu

CVR-nr: 18 36 69 08

Hjemmeside: www.nordiclink.net