DB Schenker: Banegods har også en fremtid i Danmark

Med prominente kunder som Carlsberg, Cheminova og H. Daugaard er DB Schenker den helt store spiller på jernbanegodstransporten herhjemme.


DB Schenker har 32.000 ansatte, 3700 lokomotiver med 110.000 vogne. De transporterer alt fra stål og papir til forbrugsvarer og kemikalier. I Danmark er der 201 medarbejdere, 30 el-lokomotiver og 6 diesellokomotiver, hvoraf de sidstnævnte varetager den nationale kørsel.

Tilsammen kan de flytte, hvad der svarer til 1100 lastbillæs om dagen. Men i forhold til andre transportformer, er jernbanen stadig et meget uudnyttet potentiale på dansk grund.

- De seneste 10-15 år er det ikke gået jernbanens vej i Danmark, siger Thomas Vestergaard fra DB Schenker Rail Scandinavia.

Som det ser ud nu er størstedelen af det gods på bane, der findes i Danmark, blot på gennemrejse mellem Sydsverige og Tyskland, men det kan gå hen og ændre sig i fremtiden. Thomas Vestergaard vejrer i hvert fald morgenluft med et, for DB Schenkers vedkommende, fornyet fokus på national banegodstransport i Danmark.

Området er dog stadig omgærdet af en del myter, der ikke lige er sådan at slippe af med. Banegodstransportens image som langsomt, ufleksibelt, upålideligt, dyrt og gammeldags bør dog lægges på hylden, mener Thomas Vestergaard.

Selve transporten fungerer ved at godset læsses på toget ved forskellige accesspoints - det kan være ved en fabrik med spor som hos FF Skagen, eller ved en kombiterminal som den i Hirtshals.

Herfra køres godset videre til den regionale banehub, hvor der sorteres og køres videre til den nationale banehub. Her gentages processen, og godset køres videre til den internationale banehub, hvorfra den distribueres til modtagerne.

Jernbanen som det grønne alternativ er noget flere og flere virksomheder får øjnene op for. Blandt andet Carlsberg, der har formået at spare 8700 tons CO2 i 2014.

- Det er der nogle kunder, der er meget interesserede i, og flere vælger at bruge det aktivt, selvom det selvfølgelig stadig er de konkurrencedygtige priser, der er i fokus, siger Thomas Vestergaard.

Og hvis den politiske velvilje skulle indfinde sig, kan banegodstransporten gøres endnu grønner:

- I modsætning til andre lande er vi stadig nødt til at anvende diesellokomotiver i Danmark, fordi der ikke er elektrificeret ret mange steder. Men vi udleder stadig 10 gange mindre CO2 pr. enhed og har 13 gange færre uheld end lastbiler.

Troen på, at det kan lade sig gøre at etablere jernbanegodstransporten i Danmark lever i bedste velgående, selvom der stadig er nogle logistiske udfordringer, der skal løses.

- Vi arbejder på at stoppe med tom-kørsel, og det kræver, at vi tænker en løsning, hvor jernbanen er i et intelligent samspil med skib og bil. Jernbanen er et nyt alternativ til de eksisterende løsninger, og vi tror på, at vi kan gøre Norden og Danmark til et hub for Europa, slutter Thomas Vestergaard

Adresse

Foreningen Nordic Link

Vestre Havnepromenade 5, 4. sal

Postboks 1111

DK-9000 Aalborg

Danmark

​Kontaktinformation

​Tlf:   +45 99 30 00 10

Fax: +45 99 30 00 09

E-mail: nordiclink@ntu.eu

CVR-nr: 18 36 69 08

Hjemmeside: www.nordiclink.net