Fjernelse af flaskehals på Nordic Link Korridoren

Massiv trafik, konstante kødannelser og en fortsat forventning om trafikvækst på motorvejen mellem Aarhus og Skanderborg har nu fået regeringen til, i sit finanslovsforslag for 2017, at foreslå en udvidelse af E45 på denne strækning.


Denne del af Nordic Link Korridoren oplever store flaskehalsproblemer i myldretiderne i retningen mod Aarhus om morgenen og i retningen mod Skanderborg om eftermiddagen. Strækningen er præget af en meget høj andel af lastbiler, der på grund af deres lavere hastighedsniveau nedsætter fremkommeligheden i perioder med høj trafik. Kapaciteten er i spidskvarteret om morgenen er på de fleste dage fuldt udnyttet, og man nærmer sig kapacitetsgrænsen i eftermiddagsmyldretiden.


Planerne om udvidelse har fået en positiv modtagelse hos både borgmestre i området og hos Dansk Industri, der betegner E45 som Danmarks største flaskehals. Motorvejsstrækningen har de seneste år oplevet så stor trængsel, at fragtmænd og vognmænd har hævet priserne for at transportere gods, fordi de må tilbringe stadig flere timer i kø.


Forslaget fra regeringen ligger op til at udvide strækningen fra 4 til 6 spor, ved at udvide i midterrabatten. Projektet anslås at koste DKK 0,5 milliarder og skønnes at kunne gennemføres på 3-4 år.

Adresse

Foreningen Nordic Link

Vestre Havnepromenade 5, 4. sal

Postboks 1111

DK-9000 Aalborg

Danmark

​Kontaktinformation

​Tlf:   +45 99 30 00 10

Fax: +45 99 30 00 09

E-mail: nordiclink@ntu.eu

CVR-nr: 18 36 69 08

Hjemmeside: www.nordiclink.net