Nordic Link fastholder indflydelse på europæisk infrastruktur

I forbindelse med EU’s seneste års arbejde med nye retningslinjer for Trans-Europæiske Transportnet (TEN-T) ogi direkte forlængelse af EU’s Transportministerråds vedtagelse december 2013 af TEN-T med inddragelse af motorvejene og jernbanen gennem Jylland i TEN-T Hovednettet, har en række aktører i transportsektoren sat nye ressourcer og kræfter bag Foreningen Nordic Link.

Nordic Link’s formål er at styrke de fællesnordiske interesser omkring udviklingen af Nordic Link (Jyllandskorridoren) – Transportkorridoren mellem Skandinavien og det europæiske Kontinent via Jylland. Foreningen består af kommercielle aktører (Havne, Rederier og Transportcentre) i Norge, Sverige og Danmark, der alle udgør en del af infrastrukturen via Jylland. De rederier, der deltager i netværket er Color Line, Fjord Line og Stena Line, havnene er fra Danmark: Aalborg, Frederikshavn og Hirtshals, fra Norge: Larvik, Grenland, Kristiansand, og fra Sverige: Göteborg, desuden deltager Hirtshals Transport Center.

På et møde i Hirtshals oktober 2013 mellem tidligere og nye Nordic Link - aktører blev det besluttet, at styrke arbejdet i Nordic Link, og i den forbindelse udtaler John Juul Nielsen, koncernfragtdirektør i Color Line Cargo:

“- Der sker rigtig meget omkring transport -og infrastruktur i Skandinavien i disse år, og derfor er det vigtigt, at de aktører, der er en del af Jyllandskorridoren snakker sammen, for at styrke den infrastruktur, som vi alle har behov for. Det er naturligvis i vores interesse, at Nordic Link Korridoren gennem Jylland er effektiv og dermed konkurrencedygtig. Selv om der især er tale om transittrafik, handler det om erhvervsaktivitet og indtjening til samfundet.”

EU’s Transportministerråd har med vedtagelsen af TEN-T Hovednettet i december 2013 prioriteret Jyllandskorridoren som en del af Europas hovedinfrastruktur. Foreningen Nordic Link vil arbejde på at styrke Jyllandskorridoren i direkte forlængelse af EU’s Transportministerråds prioriteringer.

Nordic Link er oprindeligt etableret i 1989, men har i en periode fra 2009 – 2012 reduceret de udadrettede aktiviteter, mens foreningen har haft omfattende aktiviteter rettet mod EU’s arbejde med de nye TEN-T retningslinjer og de medfølgende perspektiver, kriterier og krav til transport –og logistiksektoren. Nordic Link har siden 1993 været forankret i NTU (Nordisk Transport Udvikling), der – også som medlem af Nordic Link - fortsat vil sikre netværkets udvikling og indflydelse på infrastrukturen i Skandinavien.

I Nordic Link vil samarbejdet fokusere på udvikling af effektive transport af gods på såvel jernbane som vej, og allerede i det tidlige forår holdes møde i Norge. På mødet vil blandt andet de aktuelle udfordringer omkring jernbanetransport og den opgradering, der over de kommende år vil styrke jernbanetransport gennem Jylland som konsekvens af vedtagelsen af TogfondenDK i Danmark, være på dagsorden.

Nærmere oplysninger hos:

Kent Bentzen

Formand for Foreningen Nordic Link

Foreningen Nordic Link

Ved Stranden 22

P.O. Box 1111

9100 Aalborg

Denmark

Tel. +45 99 30 00 10
Fax. +45 99 30 00 09
Email: nordiclink@ntu.eu

CVR: 18 36 69 08

Adresse

Foreningen Nordic Link

Vestre Havnepromenade 5, 4. sal

Postboks 1111

DK-9000 Aalborg

Danmark

​Kontaktinformation

​Tlf:   +45 99 30 00 10

Fax: +45 99 30 00 09

E-mail: nordiclink@ntu.eu

CVR-nr: 18 36 69 08

Hjemmeside: www.nordiclink.net