EU støtter LNG terminal på Hirtshals Havn

EU-medlemslandene har den 8. juli 2014 godkendt Europa-Kommissionens forslag til, hvilke transportprojekter der tildeles støtte under programmet transeuropæiske transportnet (TEN-T).

Beslutningen betyder, at et pilotprojekt til etablering af en 200 tons LNG tankfacilitet på Hirtshals Havn støttes med 9,7 millioner kroner. Projektet har til formål at fremme brugen af flydende naturgas (LNG) i søfarten. Der etableres et mindre tankanlæg til brug for Fjord Lines to LNG færger, som sejler mellem Danmark og Norge, og andre LNG skibe, som bruger havnen i Hirtshals. På sigt vil der blive etableret et større anlæg på havnen.


Tanken fyldes fra lastbiler, som kan udføre opfyldning om natten og dermed undgå at påvirke trafikken i dagtimerne.


Bevillingen er med til at styrke Nordic Link korridoren. 

Adresse

Foreningen Nordic Link

Vestre Havnepromenade 5, 4. sal

Postboks 1111

DK-9000 Aalborg

Danmark

​Kontaktinformation

​Tlf:   +45 99 30 00 10

Fax: +45 99 30 00 09

E-mail: nordiclink@ntu.eu

CVR-nr: 18 36 69 08

Hjemmeside: www.nordiclink.net