Ny motorvej E18 Larvik - Oslo

- Det var riktignok ved en norsk solcellepanelbedrift der mange gledet seg til en sikrere og bedre veg i Vestfold. Og det er det alt handler om; folk skal komme sikkert og trygt fram. Det er denne vegen et godt eksempel på, sa statsministeren.

Før tiden

Hun la også vekt på at planlagt åpningen var i oktober, men at regjeringen i samarbeid med Statens vegvesen og entreprenørene hadde funnet en løsning slik at vegen kunne åpne før fellesferien.

Stort frammøte

Dette kom også til uttrykk ved antallet mennesker som hadde kommet til åpningen på Fokserød. Flere hundre folk sto tett i tett mellom bensinstasjonen og motorhotellet. Og applausen og jubelen runget da Ragnar Blomquist skar over båndet i nasjonalfargene og samferdselsminister Ketil Solvik Olsen erklærte vegen for offisielt åpnet.

Forutsigbarhet og sammenheng

Denne vegåpningen representerer et ny milepæl i regjeringens politikk med å få bedre og tryggere veger. Den representerer også starten på en mer sammenhengende og forutsigbar vegbygging i fremtiden, sa Solvik-Olsen og refererte til prosjektene sørover på E18.

- Vi forserte dette prosjektet, og vi har forsert byggingen av E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Målet er at folk får en rask, trygg og møterfri veg fra Oslo til Kristiansand. Vi er også i gang med å planlegge E39 videre vestover fra Kristiansand mot Rogaland og Vestlandet, sa samferdselsministeren.

Adresse

Foreningen Nordic Link

Vestre Havnepromenade 5, 4. sal

Postboks 1111

DK-9000 Aalborg

Danmark

​Kontaktinformation

​Tlf:   +45 99 30 00 10

Fax: +45 99 30 00 09

E-mail: nordiclink@ntu.eu

CVR-nr: 18 36 69 08

Hjemmeside: www.nordiclink.net