Foreningen Nordic Links Historik

Nordic Link er oprindeligt etableret i 1989, og har siden 1993 været forankret i NTU. I 2009-2012 har foreningen været delvis passiv, men i 1. kvartal 2013 valgte centrale Nordic Link transport aktører, at revitalisere foreningen, for at styrke Nordic Links interesser. Dermed er de opstartende aktiviteter i gang, og en aktionsplan iværksat i forbindelse med at fremme transportkorridoren – Nordic Link.

Revitaliseringen af Foreningen Nordic Link skyldes den store udvikling og fokus på transport området både på globalt og i Europæisk perspektiv. Ligeledes har Nordic Link korridoren opnået Europæisk interesse og er derved en interessant vækstkorridor for transportfaglige aktører.

Bland andet har EU’s Transportministerråd d. 5. december 2013, efter mere end 3 års omfattende forberedelse, vedtaget helt nye, bindende retningslinjer for EU’s transport‐ og infrastrukturpolitik, benævnt ”Retningslinjer for udvikling af det Trans Europæiske Transportnet ‐ TEN‐T.” En væsentlig ændring i forhold til de hidtidige TEN‐T retningslinjer fra 1996 er etableringen af et tostrenget trans‐europæisk transportnet bestående af et Samlet Net (Comprehensive Network) og et Hoved Net (Core Network). ”Hovednettet omfatter de dele af det Samlede Net, der har den største strategiske betydning for opnåelsen af målsætningerne for udviklingen af TEN‐T”. Her erNordic Link korridoren udpeget som Hoved Net (Core Net) for både vej og bane.

Desuden vedtog Transportministerrådet også oprettelsen af Connecting Europe Facility (benævnt CEF), der fastsætter betingelser, metoder og procedurer for EU’s finansielle støtte til det transeuropæiske net. I CEF fastsættes opdeling og regler for de ressourcer (26,25 Mia. EURO) til transport infrastruktur, der bevilges for perioden 2014‐2020. Her er det besluttet, at fokusere 80‐85% af CEF støtten på 26,25 Mia. EURO til TEN‐T projekter, der opfylder TEN‐T retningslinjerne, standarder og krav til Hoved Nettet (Core Net).Nordic Link korridorren opfylder disse krav, og TENT projekter på/langs korridoren er derfor støtteberettigede.Ovenstående opbakning til Nordic Link korridoren har været væsentlig årsag til revitaliseringen af foreningen.

Foreningen Nordic Link’s formål er at styrke de fællesnordiske interesser omkring udviklingen af Nordic Link korridoren – Transportkorridoren mellem Skandinavien og det Europæiske Kontinent via Jylland. Samarbejdet vil fokusere på udvikling af effektiv transport løsninger for såvel sø, jernbane og vej.

Nordic Links medlemmer består indtil 31. december 2018 af kommercielle aktører (Havne, Rederier og Transportcentre) i Norge, Sverige og Danmark, der alle udgør en væsentlig del af infrastrukturen via Jylland.

Følgende har været medlemmer - Color Line, Fjord Line, Stena Line, Aalborg Havn, Frederikshavn Havn, Hirtshals Havn, Larvik Havn, Grenland Havn, Kristiansand Havn, Bergen Havn, Stavangerregionen Havn, Hirtshals Transport Center, Juul's Consulting og NTU ApS.

Fra 1. Januar 2019 er Foreningen Nordic Link ændret fra at være medlemsbaseret med årlig betaling af medlemskontingent til aktivitetsbaseret på Nordic Link relevante aktiviteter, hvor Nordic Link aktører (med-)financierer og arbejder med udvikling og iværksættelse af værdiskabende transport – og logistikløsninger via Nordic Link Korridoren.

​​

Adresse

Foreningen Nordic Link

Vestre Havnepromenade 5, 4. sal

Postboks 1111

DK-9000 Aalborg

Danmark

​Kontaktinformation

​Tlf:   +45 99 30 00 10

Fax: +45 99 30 00 09

E-mail: nordiclink@ntu.eu

CVR-nr: 18 36 69 08

Hjemmeside: www.nordiclink.net